ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่าย” จดทะเบียนบริษัท “

ทางเว็บ นายทะเบียน ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าทุกๆท่าน ได้พิจารณาในการใช้บริการกับทางเว็บ นายทะเบียน ซึ่งทางเว็บ นายทะเบียน ก็พร้อมที่จะให้บริการสำหรับลูกค้าทุกๆท่านด้วยบริการที่ประทับใจ และราคาเป็นกันเอง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีดังนี้

- จดทะเบียนบริษัทราคา 10,000 บาท

- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนราคา 4,500 บาท

- จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

- จดทะเบียนเลิกกิจการราคา 15,000 บาท รวมปิดงบเลิก ประกาศลงหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

-  จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ค่าบริการ ราคา 3,500 บาท


หมายเหตุ
:    ถ้าจดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กับเว็บ นายทะเบียน มีโปรโมชั่นพิเศษ

- จดบัตรผู้เสียภาษี  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- จดทะเบียนประกันสังคม , แจ้งเข้า – แจ้งออกประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนแปลงประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- มีการแถมตรายางในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดและขอบเขตในการจัดทำบัญชี

- จัดทำเอกสารบัญชีบัญชีละเอียด ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ลงบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชีให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดทำสมุดบัญชี และปิดงบการเงิน ตามที่กรมสรรพาการกำหนดนิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ

- จัดทำบัญชี UPDATE เดือนเพื่อวางแผนให้ลูกค้าเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัดที่สุด

- ขึ้นทะเบียนเป็นทำบัญชีตาม พรบ.บัญชี 2547

- ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และพบสรรพาการในกรณีลูกค้ามีจดหมายเชิญพบ

- จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1,2,3,51,53,54  ภพ.30,36 คำนวณและยื่นแบบต่อกรมสรรพากร คำนวณ ภ.ง.ด. 90,91,94

- ให้คำแนะนำระบบบัญชีและระบบเอกสาร เอกสารเบื้องในการจัดบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราคายุติธรรม ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท

- ถ้าเป็นลูกค้าของสำนักงาน ปิดงบการเงินฟรี  คิดแค่ค่าสอบบัญชีเท่านั้น

- ทางเว็บ นายทะเบียน มีบริการรับส่ง – เอกสารไว้คอยบริการลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วของงานและประหยัดเวลาของลูกค้าโดยคิดค่าบริการรวมกับ ค่าบริการจัดทำบัญชีแล้ว

- เว็บ นายทะเบียน มีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ ไม่ต้องกลัวสูญหาย

เว็บ นายทะเบียน ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคุณลูกค้าทุกๆท่านแม้ว่าท่านจะไม่เป็นลูกค้าของเว็บ นายทะเบียน (วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น

เว็บ นายทะเบียน ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกๆท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมและอ่านรายละเอียด และทางเว็บ นายทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานและให้บริการกับลูกค้าทุกๆท่านท่าน

Posted in Uncategorized | 19,879 Comments