คนนำเอกสารที่ได้รับมอบหมายไป จดทะเบียนบริษัท

กรรมการบริษัทถือเป็นบุคคลที่สำคัญภายในองค์กร กิจการ ร้า […]

Read More

คุณสมบัติผู้ทำบัญชี 256 ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีคือใคร

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ จัดให […]

Read More

ผู้จัดทำบัญชีตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี

           เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจ […]

Read More